LEGEA 307 DIN 2006 ACTUALIZATA 2011 PDF

de interes public Data: MO / Abroga Ordinul 9/ Intra in vigoare in 51/ Data: MO / Download producatorilor la retelele electrice de interes public data: Download. Legea 95/ privind Reforma Sanatatii actualizata Legea · Legea extras cu obligatiile administratorului sau conducatorului · Legea. T4 PartB Preseen Sep Nov Uploaded Legea Din Privind Apararea Impotriva Incendiilor. Uploaded LEGE Nr1 Actualizata Uploaded.

Author: Nimi Daizuru
Country: Egypt
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 1 November 2013
Pages: 129
PDF File Size: 8.62 Mb
ePub File Size: 4.81 Mb
ISBN: 820-2-48170-554-5
Downloads: 98368
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gulkis

Daca difuzarea se face prin presa scrisa sau audiovizuala instanta stabileste numarul aparitiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar in cazul difuzarii prin alte mijloace audiovizuale, durata acesteia nu poate depasi 3 luni.

La data cand minorul devine major, instanta poate dispune prelungirea internarii pe o durata de cel mult 2 ani, daca aceasta este necesara pentru realizarea scopului internarii. In leea caz, revocarea nu mai are loc si pedeapsa se aplica potrivit regulilor pentru concursul de infractiuni.

Torturarea, mutilarea sau exterminarea celor prevazuti in alin. Fapta constand intr-o actiune savarsita din culpa constituie infractiune numai atunci cand in lege se prevede in mod expres aceasta.

Cumpără forma actualizată

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza actul actualizzta, de orice natura, cu o persoana de sex diferit sau de acelasi sex intre ani, daca fapta este savarsita de tutore sau curator ori de catre supraveghetor, ingrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori daca faptuitorul a abuzat de increderea victimei sau de autoritatea ori influenta sa asupra acesteia. Propaganda consta in raspandirea, in mod sistematic, sau in apologia unor idei, conceptii sau doctrine cu intentia de a convinge si de a atrage noi adepti.

Procurorul general poate dispune, in cazuri exceptionale, reducerea termenelor prevazute in acest articol. Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice ce nu pot fi dizolvate sau a caror activitate nu poate fi suspendata se prescrie intr-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executata sau considerata ca executata. Savarsirea din culpa a faptelor aratate in alin.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savarsirea de acte de semnalizare falsa sau savarsirea oricaror alte acte de natura a induce in 206 personalul cailor ferate in timpul executarii serviciului, daca aceste fapte ar fi putut expune la un pericol de accident sau de catastrofa de cale ferata.

  FORSCOM RISK ASSESSMENT PDF

Exista tentativa si in cazul in care consumarea infractiunii nu a fost posibila levea insuficientei sau defectuozitatii mijloacelor folosite, ori datorita imprejurarii ca in timpul cand s-au savarsit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde faptuitorul credea ca se afla.

Tinandu-se seama de partea executata din pedeapsa inchisorii, se poate inlatura in totul sau in parte executarea amenzii.

Prescriptia executarii pedepsei care a inlocuit pedeapsa detentiunii pe viata. Cand legea prevede pedeapsa amenzii fara a-i arata limitele, alternativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult un an, minimul special al amenzii este de lei si maximul special de Infractiuni privitoare la aeronave.

Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu impacarea se face numai de reprezentantii lor legali. Starea de betie voluntara completa produsa de alcool sau de alte substante nu inlatura caracterul penal al faptei.

Infractiunea se considera savarsita pe teritoriul tarii si atunci cand pe acest teritoriu ori pe o nava sau aeronava romana s-a efectuat numai un act actuqlizata executare ori s-a produs rezultatul infractiunii. Este in stare de necesitate acela care savarseste fapta pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea sa, a altuia sau un bun important al sau ori al altuia sau un interes obstesc.

Distrugerea unor obiective si insusirea unor bunuri. Sustragerea de la rechizitii militare.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza laudarea in public a celor care au savarsit infractiuni sau a infractiunilor savarsite de acestia. In acest din urma caz, pedeapsa stabilita pentru infractiunea savarsita ulterior si restul de pedeapsa ce a mai ramas de executat din pedeapsa anterioara se contopesc, putandu-se aplica un spor pana la 5 ani.

Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii su Sursa: Daca fapta a produs vreuna din urmatoarele consecinte: Daca infractorul a executat in totul sau in parte pedeapsa aplicata prin hotararea anterioara, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infractiunile concurente. In cazul cand faptele prevazute in alineatele precedente au avut ca urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

  MAGELLAN 800I PDF

Daca prin faptele prevazute in alin. In caz de neexecutare, cu rea-credinta, a uneia dintre pedepsele complementare prevazute in art. Daca fapta este savarsita de catre un functionar public cu atributii de conducere sau de control, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 7 ani. Cand faptele prevazute in alin. Cand prin faptele prevazute in alineatele precedente s-a produs o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani, iar in cazul cand s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Purtarea, fara drept, de uniforme, grade sau insigne militare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. Amenda incasata anterior amnistiei nu se restituie. De asemenea, nu se tine seama de condamnarile pentru care a intervenit reabilitarea, sau in privinta carora s-a implinit termenul de reabilitare.

Se considera bunuri mobile si orice energie care are o valoare economica, precum si inscrisurile. Contaminarea venerica si transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit. In acest caz, partea din termenul de incercare care reprezinta durata pedepsei pronuntate de instanta se reduce in mod corespunzator. Daca fapta prevazuta in alineatul precedent a produs pagube importante economiei nationale, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Sectiunea III Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare. La aceasta pedeapsa se pot adauga una sau mai multe pedepse complementare. Neglijenta in pastrarea secretului de stat Art. In caz de neindeplinire a obligatiilor, judecatorul sau serviciul desemnat cu supravegherea condamnatului sesizeaza instanta pentru luarea masurii prevazute in art.