ISU SETINGAN DI MALAYSIA PDF

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam Penerbitan Seting . Masa. Saiz Kelompok. Komposisi Kelompok. Struktur Kelompok. Hak Ahli. Kerahsiaan . Kaunseling kelompok mengandungi pelbagai isu penting yang perlu. SM 2: Implementing domiciliary healthcare in community setting. LS 3: Mewujudkan MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA PLAN OF ACTION . Keywords: Agenda seting, Media agenda, Controversial issues, Malaysian media , that are very inluential in shaping the landscape of media reporting in Malaysia, .. Maaf, Tuhan kita tidak sama, mengulas isu interaksi agama di Malaysia.

Author: Akinolkis Meztirr
Country: Kenya
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 7 January 2004
Pages: 42
PDF File Size: 18.46 Mb
ePub File Size: 14.31 Mb
ISBN: 876-5-77651-759-4
Downloads: 83360
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dojind

Kerajaan perlu menginstitusikan dasar-dasar perumahan pro-rakyat dengan menghapuskan pengkomodisasian penyediaan rumah pertama mampu milikuntuk rakyat Malaysia, ujar Jeyakumar Devaraj. Kebanyakan keluarga malaysoa tidak mampu memiliki rumah. Harga rumah di bandar-bandar dan bandaraya kita telah meningkat kesan daripada spekulasi tanah dan hartanah.

Hari ini, pasangan graduan dengan jumlah pendapatan RM pun akan menghadapi kesukaran mencari sebuah rumah yang mereka mampu miliki. Bagaimana pula dengan pasangan yang bukan graduan?

Perlu diingatkan bahawa kira-kira pasangan berkahwin setiap tahun di Malaysia; justeru negara ini memerlukan kira-kira jumlah rumah mampu milik yang lebih kurang sama dengan anggaran tersebut. Kini terdapat kira-kirakeluarga berpendapatan rendah menduduki rumah pangsa kos rendah di pusat-pusat bandar kita daripada sejumlah tujuh juta d di Malaysia. Ramai daripada mereka sebelum ini adalah peneroka bandar setinggan yang didesak untuk keluar dari rumah-rumah papan mereka dan membeli unit di rumah pangsa sebegini.

Sistem yang kita ada untuk penjagaan dan mengekalkan kebersihan rumah-rumah ini ternyata tidak berkesan. Akta Hakmilik Strata memerlukan pemilik unit-unit di rumah pangsa untuk membentuk jawatankuasa pengurusan, mengumpul wang bulanan dari semua penduduk, dan menjaga semua perbelanjaan termasuk malxysia pekerja untuk pembersihan dan kerja baik pulih. Di kebanyakan rumah pangsa kos rendah, jawatankuasa pengurusan seringkali menghadapi kesukaran untuk kalaysia bayaran bulanan, dan hasilnya adalah taraf penyelenggaraan yang daif.

Lembaga Kaunselor Malaysia

Begitu banyak rumah pangsa kos rendah telah berubah menjadi kawasan miskin bandar. Terdapat beribu keluarga berpendapatan rendah yang bertungkus-lumus membayar hutang pinjaman bank mereka. Menurut data40 peratus daripada keluarga di Malaysia memperolehi pendapatan isi rumah kurang daripada RM sebulan. Kebanyakan keluarga ini terdorong membeli rumah kerana mereka melihat sewa rumah sebagai perbelanjaan yang tidak memberikan faedah jangka panjang. Justeru mereka membuat keputusan membeli rumah meskipun bayaran pinjaman bulanan yang perlu dibayar melebihi kadar sewa.

Ramai yang tertunggak bayaran pinjaman bank. Ini menyebabkan bank menaikkan kadar faedah serta mengenakan caj guaman dan lain-lain.

Setiap bulan beratus-ratus pinjaman itu ditarik dan rumah-rumah pula dilelong. Keadaan ini juga menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Terdapat beribu-ribu keluarga di Malaysia yang menetap di tanah kerajaan atau tanah persendirian tanpa memiliki geran tanah tersebut.

Kebanyakan keluarga-keluarga ini adalah daripada kategori berpendapatan rendah yang mempunyai pendapatan isi rumah di bawah RM sebulan. Cara pemikiran kerajaan juga adalah satu masalah besar. Pandangan kerajaan adalah sektor swasta mampu menyediakan semua perkhidmatan asas termasuk perumahan, sungguhpun kita mempunyai cukup bukti menunjukkan rumah telah di jadikan suatu komoditi.

  DARK INHERITANCE SPYCRAFT PDF

Hasilnya, berlaku spekulasi dan harga rumah melonjak tinggi. Kerajaan nampaknya menafikan hakikat ini. Skim Prima, inisiatif terbesar kerajaan untuk tahunsepatutnya menghasilkan rumah berharga antara RM dan RM Ini adalah jelas di luar kemampuan 40 peratus keluarga di Malaysia dengan pendapatan isi rumah bulanan kurang daripada RM Kita perlu memecahkan tempurung pemikiran jika mahu menyelesaikan krisis perumahan di Malaysia. Antara langkah yang perlu diambil kira adalah seperti yang di bawah, dan diharap Perdana Menteri akan menerima pakainya:.

Kami mencadangkan penubuhan Lembaga Perumahan Rakyat LPR yang tidak bermotifkan keuntungan untuk membina rumah kos rendah dan sederhana di atas tanah kerajaan supaya dapat dijual kepada pasangan tempatan yang ingin membeli rumah pertama mereka. Tanah kerajaan untuk skim tersebut perlu diberi secara langsung kepada LPR dan tidak diberi milik kepada SEDC atau syarikat milik kerajaan yang seumpama yang ditubuhkan untuk mengaut sewa dari proses tersebut.

Rumah-rumah ini akan dijual kepada pembeli rumah pertama pada harga yang sedikit melebihi kos pembinaan, dengan syarat bahawa pemilik hanya boleh menjual rumah ini kembali kepada LPR sendiri.

LPR boleh menjual semula rumah tersebut kepada keluarga lain yang layak.

Kami mencadangkan bahawa Akta Pengurusan Strata diubahsuai supaya majlis perbandaran tempatan diberi tanggungjawab untuk menguruskan rumah pangsa yang mana unitnya berharga kurang daripada RM Kutipan yuran pengurusan sepatutnya menjadi tanggungjawab majlis perbandaran tempatan yang mempunyai rizab kewangan yang mencukupi untuk memberi tekanan kepada pemilik yang enggan bekerjasama.

Kerajaan persekutuan juga perlu memperuntukkan dana untuk kerja pembaikan dan pengubahsuaian rumah pangsa kos rendah ini. Walau bagaimanapun peruntukan Akta Strata berkaitan pembentukan jawatankuasa penduduk perlu dikekalkan, dan jawatankuasa penduduk yang dipilih ini perlu dibentuk sebagai saluran untuk mendapatkan maklum balas daripada penduduk. Rakyat Malaysia yang membeli rumah perlu dikehendaki membayar sejumlah wang katakan 10 peratus daripada jumlah pembayaran balik pinjaman kepada kumpulan wang simpanan yang boleh digunakan untuk membantu memenuhi bayaran balik pinjaman bulanan sekiranya pendapatan bulanan keluarga tersebut terjejas.

Skim insurans pinjaman ini akan membantu mengurangkan kadar kegagalan pembayaran balik hutang bank akibat kemelesetan ekonomi. Perlu ada peruntukan bagi sebarang kemungkinan, di mana jika dana ini dikeluarkan, pinjaman bank itu distruktur semula supaya bayaran bulanan kepada bank boleh dikurangkan untuk tempoh yang tertentu agar dana ini boleh bertahan untuk tempoh lebih lama.

Ini akan memberi ruang dan masa kepada pembeli rumah untuk mendapatkan pekerjaan baru. Keluarga-keluarga dengan pendapatan seisi rumah kurang daripada RM sebulan perlu disediakan perumahan oleh kerajaan pada kadar sewa minima. Kerajaan pusat perlu menyediakan dana kepada majlis perbandaran tempatan untuk membeli sejumlah rumah kos rendah yang dibina oleh pemaju. Dana tersebut juga untuk majlis membina rumah pangsa kos rendah yang secukupnya untuk keluarga miskin.

Kami mencadangkan supaya kampung-kampung ini diberi pengiktirafan, menghalalkan peneroka-peneroka di situ dengan memberikan mereka geran tanah, menaik taraf infrastruktur mereka — jalanraya, longkang, sistem pembetungan dan kutipan sampah — dan menyediakan pinjaman kewangan kecil dengan faedah yang rendah untuk membolehkan mereka membaik pulih dan menaik taraf rumah masing-masing. Pendekatan ini akan membantu mengurangkan jumlah orang yang tak berumah.

Penyewa tanah adalah keluarga yang menyewa tanah daripada tuan-tuan tanah persendirian untuk tujuan mendirikan rumah mereka sendiri. Kebanyakan penyewa tanah ini telah menetap di tempat mereka selama beberapa dekad — malah ada yang sebelum Merdeka.

  LA RAZON POPULISTA LACLAU PDF

Tetapi mereka menghadapi ancaman pengusiran dari pemaju hartanah besar yang mampu menawarkan harga yang terlalu menarik untuk ditolak pemilik tanah-tanah tersebut. Setelah pemaju mendapat tanah, dia kemudian akan mengusir penyewa tanah yang tidak mempunyai hak sama sekali di bawah Kanun Tanah Negara.

Kami mencadangkan bahawa Kanun Tanah Negara diubahsuai untuk memberikan hak kepada penyewa tanah yang telah menduduki tanah lebih daripada 20 tahun.

Di mana ada kesempatan, kerajaan harus menggunakan Akta Pengambilan Tanah untuk mengambil alih tanah itu dan menjualnya kepada penghuni semasa, pada harga yang berpatutan. Tindakan ini mampu mengelakkan beribu-ribu keluarga miskin di bandar kehilangan tempat tinggal. Malah, ia lebih murah daripada memberi subsidi kepada pemaju untuk membina rumah kos rendah untuk mereka.

Kami mencadangkan cukai progresif dan strategik dikenakan ke atas hartanah, terutamanya kepada pemilik rumah mahal, rumah kedua, ketiga dan keempat serta cukai nilai tanah primer dan cukai keuntungan modal ke atas penjual hartanah primer. Wang yang dikumpul hasil daripada cukai ini boleh disalurkan untuk membina perumahan mampu milik.

Kami juga mencadangkan cukai ke atas hartanah tak berpenghuni dan hartanah yang sebahagiannya tak dihuni under-occupancy tax. Hanya satu anjakan paradigma seperti yang dinyatakan di atas boleh menyelesaikan krisis perumahan Malaysia. Tetapi sesukar mana pun, kerajaan kita perlu nekad menggerakkan suara 80 peratus orang miskin di Malaysia dan menginstitusikan dasar-dasar perumahan pro-rakyat dengan menghapuskan pengkomodisasian penyediaan rumah pertama mampu milikuntuk rakyat Malaysia.

Monday, 31 December Web Specials Web Specials. Penang housing, migrant workers: Xenophobia an unacceptable basis for action.

Looking forward to tonight: Mahathir, remember what you promised. Guan Eng’s bungalow, Taman Manggis deal: BN, you are hollow and hypocritical! Setiingan for dropping by! Apart from the views expressed in Aliran’s media statements and the NGO statements we have endorsed, the opinions in other pieces published here do not necessarily reflect Aliran’s official position.

Our voluntary writers work hard to keep these articles free for all to read. But we do need funds to support our struggle for Justice, Freedom and Solidarity. To maintain our malaysiz independence, we do not carry any advertisements; nor do we accept funding from dubious sources.

Desktops Computers

If everyone reading this was to make a donation, our fundraising target for the year would be achieved within a week. So please consider making a donation of whatever amount you can afford to sustain Aliran. Aliran is a reform movement in Malaysia promoting justice, freedom and solidarity. Content may be reproduced without alteration but please attribute to aliran. Jumlah terbina — Peratusan dari jumlah keseluruhan binaan.

RM 30, — 50, RM 50, — 70, RM 70, —RM— ,